hemorroidectomia

Significado de hemorroidectomia

  • Compartilhar significado de hemorroidectomia no Facebook
fem. Ant.

Sf (hemorróidas+etomia) Cir Extirpação cirúrgica das hemorróidas.

Separação das Silabas: he-mor-roi-dec-to-mi-a

Vogais: eooieoia

Consoantes: hmrrdctm

Rimas

miectomia, cesareotomia, histotomia, mastectomia, odostômia, ileorrectostomia, filodrômia, cisticectomia, sindesmotomia, palidectomia, mesoneurectomia, oariotomia, microssomia, hipodermatomia, atriosseptostomia.