hepatectomia

Significado de hepatectomia

  • Compartilhar significado de hepatectomia no Facebook
fem. Ant.

Med. Excisão de porção do fígado.

Separação das Silabas: he-pa-tec-to-mi-a

Vogais: eaeoia

Consoantes: hptctm

Palavras Parecidas

hepaticotomia, hepatostomia, heptastêmone.

Rimas

faringotomia, cardiotomia, metalocromia, epicistotomia, cordotomia, histerotocotomia, lingulectomia, pleiocromia, sinfisectomia, duodenocoledocotomia, escleroticotomia, proctotomia, cesareotomia, eletrocritetomia, haplotomia.