peshitto

Significado de peshitto

n.

The earliest Syriac version of the Old Testament, translated from Hebrew; also, the incomplete Syriac version of the New Testament.

Vogais: eio

Consoantes: pshtt

Palavras Parecidas

peshito, peschito, pesto, pashto, pest, pasto, posit, pegtatoid, pashtu, peseta.