ooforotomia

Significado de ooforotomia

Cirurgia, ginecologia. incisão em ovário.

Vogais: oooooia

Consoantes: frtm

Palavras Parecidas

ooforetomia, ovariotomia, ovarietomia, ofertam, ofertem, oportuna, oportuno, opportuno.

Rimas

celienterotomia, hipotomia, hemifalangectomia, valvulotomia, fototricromia, tumorectomia, monocromia, odostômia, hipocistotomia, dolomia, nomia, biotaxonomia, gasserectomia, policotomia, estapedotomia.