pliotomia

Significado de pliotomia

  • Compartilhar significado de pliotomia no Facebook

sf (plio+tomo+ia1) Bot Divisão apical múltipla dos ramos. Var: pleiotomia.

Vogais: iooia

Consoantes: pltm

Palavras Parecidas

pleiotomia, pielotomia, papilotomia, philotimia, plutomania, plutonomia, pelitina, pelotina, pellitina, pellotina.

Rimas

tratotomia, coroidectomia, hemipelvectomia, acefalostomia, sialolitectomia, sigmoidoproctostomia, cistotraquelotomia, trombectomia, perilômia, prostatolitotomia, blefarectomia, foronomia, hepatoportoenterostomia, fitofisionomia, ulotomia.