hipoxemia

Significado de hipoxemia

  • Compartilhar significado de hipoxemia no Facebook

Med. Diminuição da concentração de oxigênio no sangue; hipoxia.

Separação das Silabas: hi-po-xe-mi-a

Vogais: ioeia

Consoantes: hpxm

Palavras Parecidas

hipoxemie, hiposmia, hipogamia, hipoosmia, hyposmia, hipoginia, hypoosmia, hypogynia, hipogínio, hifasma.

Rimas

icoremia, oligemia, acidemia, solêmia, viremia, quilemia, gonococemia, pseudanemia, normocalcemia, pseudoanemia, sinfêmia, merrêmia, bilirrubinemia, hiperlipoproteinemia, leucomainemia.