condilotomia

Significado de condilotomia

f. Cyn.

sf (côndilo+tomo+ia1) Cir Seção de um côndilo.

Vogais: oiooia

Consoantes: cndltm

Rimas

mediastinotomia, prostatotomia, cefalomia, espondilotomia, celotomia, discossomia, tarseotomia, aponeurotomia, pericardiectomia, sinfisectomia, paraelectronomia, coledocolitotomia, traqueostomia, vitrectomia, estomatomia.